Lid worden van een Telegram groep
Meer dan een week geleden bijgewerkt

Ga naar de pagina waar je je Petje voor hebt afgenomen.

Onder het tabblad “Telegram” kun je op de blauwe knop “Open in Telegram” klikken.

Klik op Open en je krijgt de link om het telegram kanaal te openen. Klik op Groep openen, en dan nog een keer op Lid worden van de groep.


Succes! Neem bij vragen gerust contact op met onze klantenservice.

Was dit een antwoord op uw vraag?